Navigatie


Tegenwoordig is de aanwezigheid van navigatie-apparatuur in bijna elke auto vanzelfsprekend. Om deze reden maakt het ook deel uit van de rijopleiding. Het kunnen rijden op navigatie, maar ook de bediening ervan, zal tijdens de autorijlessen meerdere malen aan de orde komen.

 

 

 

Het kunnen rijden met een navigatiesysteem is in september 2011 door het CBR verplicht gesteld. Elke rijschool dient dan ook over de verplichte navigatie te beschikken. De vrijblijvende keuze, zoals voorheen, om het wel of niet toe te laten op het praktijkexamen is hiermee komen te vervallen.