Praktijk

Algemeen
Het 
praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introduktie en voor de toelichting achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn.

Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Na controle van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

De rit 
De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen (zo\'n tien tot vijftien minuten) zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Als je voor dit praktijkexamen tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. De vrijstelling geldt overigens alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen na je tussentijdse toets.

Geslaagd
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je en wordt je Verklaring van Rijvaardigheid en Verklaring van Geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van Rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de Verklaring van Geschiktheid een jaar.

Gezakt
Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan je instructeur achteraf voor je uitdraaien. Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie met je.

Reservering
Je 
kunt je je praktijkexamen uitsluitend via de autorijschool reserveren. Ook moeten er nog enkele documenten worden ingevult, zoals de "eigen verklaring" en een "aanvraagkaart" voor het rijexamen.

Examenlocatie
In 
Friesland kan op meerdere plaatsen praktijkexamen worden afgelegd.
Examencentrum Heerenveen
Businesspark Friesland-W 41
Telefoon (0592) 324888
Overige nabijgelegen locaties voor het praktijkexamen zijn Leeuwarden en Sneek.

Meenemen naar je examen categorie B

  • de oproepkaart;
  • een wettelijk toegestaan, geldig, eigen identiteitsbewijs;
  • eigen verklaring (EV);
  • adviesformulier TTT toets, indien van toepassing;