Theorie onderdelen

Algemeen
Voordat 
je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het rijexamen, samen met enkele andere documenten. Je mag al theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent.

Het vernieuwde theorie-examen
Het 
theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  • 30 vragen over verkeersregels
  • 10 vragen over verkeersinzicht
  • 25 fotovragen over gevaarherkenning

Verkeersregels en verkeersinzicht 
Bij de vragen over verkeersregels gaat het over wat in de wet (RVV) geregeld is. Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het 
niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning
De 
gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in een bepaalde situatie zou doen:

  • remmen (d.w.z. flink snelheidminderen of zelfs stoppen)
  • gas loslaten (d.w.z. extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • of niets (d.w.z. gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Wanneer geslaagd?
Als je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

En als je tenminste 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning. 

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning).